Program szkolenia Corel Draw

Program szkolenia Corel Draw przygotowany został na podstawie setek przeprowadzonych przez nas szkoleń. Jako profesjonalna firma szkoleniowa stawiamy na Państwa rozwój, dlatego też bacznie przyglądamy się rozwijającym się rynkom pracy i firmom, które stawiają wciąż to nowe wyzwania przed każdym z nas.

Program szkolenia Corel Draw jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby współczesnych wyzwań.

Corel DRAW szkolenie Warszawa
Kursy Corel DRAW

Na program szkolenia Corel Draw poziom podstawowy, przeznaczamy 16 godzin:

 • wyjaśnienie terminu grafika wektorowa oraz grafika rastrowa
 • pliki Corela – otwieranie i zamykanie
 • importowanie plików innych formatów
 • eksportowanie plików do innych formatów
 • zgodność importowanych i eksportowanych plików
 • praca z oknem programu CorelDRAW
 • obsługa pasków w CorelDRAW: paski stanu, pasek właściwości, pasek narzędzi, przybornik
 • edycja obiektów
 • rozmiar, kontur, wypełnianie kolorem
 • położenie, pochylenie i obracanie obiektu
 • grupowanie i łączenie obiektów
 • odcinanie i spawanie obiektów oraz ich część wspólna
 • warstwy w CorelDRAW
 • krzywa Beziera
 • węzły i łączenie oraz oddzielanie i rozłączanie obiektów
 • pisanie i edycja tekstu, wielkości liter
 • formatowanie akapitów i kolumn na poziomie znaków
 • zmiana figur na krzywe
 • efekty w CorelDRAW

Aby zrealizować program szkolenia Corel Draw na poziomie zaawansowanym, rekomendujemy 16 godzin:

 • figury w pasku właściwości
 • przycinanie i spawanie figur
 • część wspólna i obrys figur
 • rozłączanie, łączenie i wyrównywanie wyrazów przy użyciu węzłów i ścieżek
 • użycie menadżera warstw i obiektów
 • teczki podręczne
 • korzystanie z menadżera widoków
 • właściwości konturów
 • kolory i wypełnianie obiektów
 • położenie, pochylenie i obracanie obiektu
 • grupowanie i łączenie obiektów
 • zamiana bitmap
 • efekt przezroczystości
 • różne typy wydruków i drukowanie
 • opcje drukowania: style drukowania, drukowanie do pliku, podgląd wydruku itp.
Kurs Corel DRAW online

Nasze szkolenia Corel Draw organizujemy indywidualnie i grupowo, a także w formie zdalnej. Łączymy się z uczestnikiem szkolenia i współdzielimy pulpit, tak aby osiągnąć jak najlepsze efekty nauki.

Szkolenie organizowane jest dla firm i osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu

Grzegorz Sobótka 603377273

biuro@kurs-corel.pl

www.kurs-corel.pl