Szkolenia zamknięte COREL Warszawa są kategorią szkoleń skierowanych głównie do firm i korporacji, ale również instytucji państwowych, takich jak urzędy czy szkoły. Wiele z tych podmiotów korzysta z tak zwanych szkoleń wewnętrznych, lub szkoleń zamkniętych. Taki typ kursu polega na wykupieniu odpowiedniego szkolenia w firmie szkoleniowej COREL Warszawa i zgłoszeniu listy uczestników.

Corel jest popularnym i funkcjonalnym programem do pracy z grafiką wektorową. Korzystają z niego prywatni projektanci, również biura projektowe i instytucje, ale także użytkownicy pasjonaci.

Oferta szkoleń zamkniętych

Szkolenia zamknięte COREL Warszawa są kursami dedykowanymi dla grup o ustalonej liczebności i konkretnej zatwierdzonej liście uczestników. Najlepiej aby cała grupa zajmowała podobne stanowiska i miała zbliżony zakres zadań. Jednak najważniejsze dla skuteczności szkolenia jest, aby uczestnicy kursu byli dobrani podobnie pod kątem poziomu zaawansowania. Taką listę zgłasza firma wraz z ustaleniem terminu i lokalizacji szkolenia. Najczęściej kurs Corela prowadzimy w siedzibie firmy naszej lub klienta, albo odbywa się szkolenie wyjazdowe, gdzie wysyłana jest dana grupa pracowników.

Zalety i wymogi szkoleń zamkniętych Corel Warszawa

też. Szkolenia zamknięte COREL Warszawa mają wiele zalet. Przede wszystkim są kursami dla grup już zorganizowanych i przyhnajmniej częściowo zintegrowanych. Ponadto aspekt zamnkięcia grupy zapewnia spokój i komfort. To natomiast znaząco ułatwia procesnauki.  Jest jednak kilka wymogów do spełnienia.

Firmy szkoleniowe COREL Warszawa
  • Szkolenie bez osób z zewnątrz
  • Możliwość dostosowania programu do stanowisk uczestników
  • Możliwość przeprowadzenia ankiety oceniającej szkolenie
  • Praca w znajomym środowisku
  • Znajomość podstawowej obsługi komputera
  • Wprzypadku zapotrzebowania na komputery szkoleniowe - konieczność zgłoszenia organizatorowi kursu odpowiednio wcześniej

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych, jak również online. Jesteśmy elastyczni terminowo - szkolimy w tygodniu, w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy nasze pozostałe kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook